SmodBIP
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdania finansowe Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku za 2018r

09.05.2019

Sprawozdania finansowe Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku za 2018r

Bilans na dzień 31.12.2018r. - userfiles/file/Sprawozdania%20za%202018r/Bilans%20na%20dzie%C5%84%2031_12_2018r_.pdf

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018r. - userfiles/file/Sprawozdania%20za%202018r/Rachunek%20zysk%C3%B3w%20i%20strat%20sporz%C4%85dzony%20na%20dzie%C5%84%2031_12_2018r_.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r. - userfiles/file/Sprawozdania%20za%202018r/Zestawienie%20zmian%20w%20funduszu%20jednostki%20sporz%C4%85dzone%20na%20dzie%C5%84%2031_12_2018r_.pdf

Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za 2018r. - userfiles/file/Sprawozdania%20za%202018r/Informacja%20dodatkowa%20do%20sprawozda%C5%84%20finansowych%20za%202018r_.pdf

Opublikował: Robert Zawierucha
Publikacja dnia: 09.05.2019

Dokument oglądany razy: 1173
« inne aktualności