SmodBIP
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielnik

28.12.2022

 Chmielnik, dnia 27.12.2022r.


Informacja o wyniku naboru na stanowisko
referenta w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego naboru na wolne stanowisko referenta w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą kompetencje kandydatki uznałem, że Pani Sylwia Doroz zamieszkała w Łagiewnikach gmina Chmielnik spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz dodatkowe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Pani Sylwia Doroz posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Satysfakcjonujący poziom udzielonych odpowiedzi na zadane pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych w rozpatrywanym obszarze dziedzinowym oraz postawa kandydatki zaprezentowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej świadczą o jej predyspozycjach do wykonywania obowiązków pracownika samorządowego. Pani Sylwia Doroz spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i oczekiwania pracodawcy.
Informuję, że w związku z powyższym na w/w stanowisko zostanie zatrudniona Pani Sylwia Doroz zamieszkała w Łagiewnikach.

userfiles/file/konkurs_referent/informacja.pdf

Opublikował: Robert Zawierucha
Publikacja dnia: 28.12.2022

Dokument oglądany razy: 311
« inne aktualności