SmodBIP
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Na tej stronie będą umieszczane informacje o działaniu strony BIP - Zespołu Szkół Nr3 w Chmielniku oraz ważne informacje dotyczące konkursów i przetargów ogłoszonych przez dyrekcję szkoły.

Pokaż aktualności z roku:

Sprawozdania finansowe Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku za 2020r

21.04.2021

Sprawozdania finansowe Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku za 2020r
Bilans na dzień 31.12.2020r.
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.
Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za 2020r.Opublikował: Witold Francuz
Publikacja dnia: 09.04.2011
Podpisał: Witold Francuz
Dokument z dnia: 09.04.2011
Dokument oglądany razy: 12 821