SmodBIP - BIP Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

Nazwa: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku


Województwo: Świętokrzyskie
Powiat: Kielecki
Miejscowość: Chmielnik
Gmina: Chmielnik
Kod pocztowy: 26-020
Ulica, nr domu: Dygasińskiego 11
Tel/fax.: 041 3542894 begin_of_the_skype_highlighting            041 3542894      end_of_the_skype_highlighting


W ramach Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku funkcjonują:

 1. Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Adolfa Dygasińskiego - na podbudowie programowej Szkoły Podstawowej,,
 2. Pięcioletnie Technikum - na podbudowie programowej Szkoły Podstawowej,
 3. Szkoła Branżowa I stopnia - na podbudowie programowej Szkoły Podstawowej,
 4. Branżowa Szkoła II stopnia kształcąca w 2-letnim cyklu kształcenia na podbudowie Szkoły Podstawowej,
 5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 6. Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik administracji, technik bezpieczeństwa,
 7. Centrum Kształcenia Zawodowego. 1. www: http://www.zs3chmielnik.pl
 2. e-mail: szkola.zs3@zs3chmielnik.pl
 3. Dyrektor szkoły: mgr Sławomir Wójcik
 4. Z-ca dyrektora: mgr Robert Zawierucha
 5. Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.
 6. Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
 7. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 8. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
 9. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

Sprawozdania finansowe Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku za rok 2023

06.05.2024

Sprawozdania finansowe Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku za rok 2023

Uchwała Rady pedagogicznej nr PZS.12.2023 z dnia 05.07.2023 r. w sprawie jednolitego tekst

29.08.2023

Uchwała Rady pedagogicznej nr PZS.12.2023 z dnia 05.07.2023 r. w sprawie jednolitego tekstu Statutu PZS w Chmielniku:
userfiles/file/Statut_PZS/SKM_C36823082913490.pdf

Statut Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku edycja 2023 tekst jednolity

29.08.2023

Statut Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku edycja 2023 tekst jednolity :
userfiles/file/Statut_PZS/Statut_ver_2023_p.pdf

Uchwała Rady pedagogicznej nr PZS.11.2023 z dnia 05.07.2023 r. w sprawie zmian w Statucie

29.08.2023

Uchwała Rady Pedagogicznej nr PZS.11.2023 z dnia 05.07.2023 r. w sprawie zmian zapisów w Statucie Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

Na podstawie Art.72. ust.1, art. 80 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz § 176 ust. 1 pkt. 1 Statutu Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku wprowadza się następujące zmiany:

Treść uchwały Rady pedagogicznej:

userfiles/file/Statut_PZS/Statut_2023_zmiany_p.pdfOpublikował: Robert Zawierucha
Publikacja dnia: 30.08.2023
Podpisał: Robert Zawierucha
Dokument z dnia: 12.10.2017
Dokument oglądany razy: 84 406